Lights Diabetic Darkness

En produkt som underlättar insulintagandet i mörka förhållanden.

Svårt att ta insulin i mörker?

Köp våran produkt som med ett enkelt kardborreband fästs på din insulinpenna. Produkten gör att du både kan se vart du ska ta sprutan och hur många enheter du laddar upp med!

 

 

 

Köp våran produkt som med ett kardborreband fästs på din insulinpenna. Produkten gör att du både kan se vart du ska ta sprutan och hur många enheter du laddar upp med!

Svårt att ta insulin i mörker?

I nuläget går diabetes inte att bota. Diabetes kan leda till svåra följdsjukdomar och förtidig död. Trots detta får inte diabetes den uppmärksamhet och de resurser som sjukdomen kräver. Detsamma gäller diabetesforskningen.

För att skänka ditt bidrag

Bakgrund


Hela företaget tog start runt februari 2019, vi blev tilldelade en uppgift där vi i grupper skulle delta i en innovationstävling kallad Blixtlåset. Vi började spåna runt olika problem vi upplever i vår vardag och kom tillslut fram till att göra ett medicinskt hjälpmedel till diabetiker. Då en av gruppmedlemmarnas lillebror är drabbad av diabetes och vi vet att det inte är en lätt sjukdom att handskas med, så vi ville hjälpa till. Så vi tog tag i detta och började tänkta på många olika problem med just diabetes, som kanske andra inte riktigt tänkt på innan. Vi frågade då broderns föräldrar om de upplevde några speciella problem med diabetes. Föräldrarna sa då att ge insulin på natten var ett betungande problem eftersom det är föräldrarna som måste insulinera brodern. Han är nämligen för ung för att klara av det själv. Vi vet om att diabetes är en sjukdom som kräver att du 24 timmar om dygnet måste hålla koll på ditt blodsockervärde och se till att det ligger på en bra nivå (värde). Men dessvärre är det inte alltid en självklarhet att blodsockret ligger på bra värden, har du en dålig balans på ditt blodsocker kan du behöva insulinera dig även under nattetid, det är då vi vill hjälpa till.
Stäng meny